The Upcycle; Beyond Sustainability – Designing for Abundance, William McDonough & Michael Braungart

The Upcycle

Bir önceki kitaplarının temeli olan olan “beşikten beşiğe tasarım”ın devamı, bir nevi açılımı olan upcycle (yukarı dönüşüm) kelime olarak son dönemlerde sürdürülebilirlik çevrelerinde pek moda oldu. “Upcycle”la aslında hayatı kutlayan ve çoğaltan, biyolojik ve teknolojik döngüleri gözeten, tüm türler için adil ve keyifli bir hayatı savunan bir tasarım biçimi öneriliyor. “Döngüsel Ekonomi”nin babası sayılabilecek bu ikiliyi her permakültür tasarımcısı takip etmeli. Fikirler permakültürle çok benzer yerlerden gelmekle beraber zaman zaman birbirini tamamlayıcı nitelikte.

North Point Press, 2013.

Reklamlar